Hvordan legge opp til en god treningsleir?

MYA er opptatt av helheten rundt en treningsleir skal fungere. Godt sportslig opplegg, gode boforhold, minst mulig «bussing», nok fritid og en god sosial ramme. Suksess faktorene til MYA er at vi er lokalkjente, har en god sportslig bakgrunn, personlig service og en nær tilstedeværelse. I tillegg er vi flinke til å legge opp gode sosiale tilstelninger og variert aktiviteter.

Reklamer